- Redovisningsbyrå verksam i Gustavsberg i Värmdö
Ingarö Kontorstjänst AB
Odelbergs Väg 9
134 40 Gustavsberg
Tel: 08-570 300 99
Fax: 08-570 300 89

Månadens ord

2023-12-19
Ingarö Kontorstjänst AB, org nr 559191-1713

PRISBASBELOPP 2023

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för år 2023 till 57 300,     4 800 kronor högre än året före.
Prisbasbeloppet används bl.a. för beräkning av bilförmånsvärdet, maximalt skattefritt traktamente samt gränsen för avdrag för inventarier av mindre värde. 

ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER I AB

skall bolagsstämman numer bestämma det totala arvodet samt hur detta skall fördelas mellan styrelsen.


MOMS o SKATT

Ska betalas varje månad senast den 12:e. (vid månadsredovisning)

                                  ====

God Jul o Gott Nytt År
                 Christina