Välkomna till Klacknäsets Vägförening,

Föreningen förvaltar Björnö ga:1 i Värmdö Kommun och medlemmar är ägare till fastighet eller
därmed jämnställd egendom som har del i den samfällighet som ingår i Björnö ga:1.

Föreningen förvaltar således områdets vägnät med dess underhåll och dess snöröjning

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen under mars kalendermånad, och kallelse skall
utgå senast 14 dagar före utsatt tid.

För  medlem som önskar väcka förslag/motion till ordinarie stämma, skall denna vara styrelsen
tillhanda senast under januari månad.
Webbutveckling av Canvio Webbyrå »
Webbsida och cms-verktyg från Canvio Webbyrå