- Redovisningsbyrå verksam i Gustavsberg i Värmdö
Ingarö Kontorstjänst AB
Odelbergs Väg 9
134 40 Gustavsberg
Tel: 08-570 300 99
Fax: 08-570 300 89

Ekonomisk förvaltning

Vem förvaltar din förenings ekonomi just nu ?

Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsförening innebär ofta en stor medlemsskara som köpt sitt boende och inte behöva betala höga månadsavgifter. För att uppnå detta mål behövs en duktig styrelse med stort ansvar. För att styrelsearbetet skall bli så bra som möjligt hjälper vi gärna till med allt från att avisera månadsavgiften till att medlemmarna har sin Årsredovisningshandling i handen inför årsstämman.

  • Administrativa arbeten brukar inte sällan upplevas som något föråldrande och detta försöker vi sätta punkt för. Vi innehar tillförlitliga dataprogram för denna förvaltnings arbete vilka med lätthet kan styras om och utformas helt, nästan, efter just Din förenings önskemål.
  • Ansvaret att upprätthålla ett lägenhetsregister med införda persondata och ev pantförskrivningar handhåller vi och svarar då givetvis för all dess uppgiftsskyldighet.
  • Betalningarna av leverantörsfakturor, löner o skatter överlåter Er styrelse med attest till oss att ombesörja.
  • Bokslut - budget - kontrolluppgifter - förmögenhetsvärden etc. tillställer vi alla berörda parter.
  • Bostadsrättsföreningen kan också komma i den situationen att någon kommer på obestånd med att betala avgifter och då kan vi också hjälpa till.
  • Budget och dess uppföljning under året kommer också från vårt åttagande.
  • Likvida placeringar kan omfördelas dagligen till för Er bästa placeringar.
  • Redovisningen enligt vederbörlig lagstiftad och styrelsen delges med ekonomi rapportering varje kvartal.
  • Styrelsearbetet blir därmed mer inriktat på dess miljö och detta brukar då vara mer intressant och då även lättare för medlemmar att ingå i styrelse.
  • Årsredovisningen, ett första utkast lämnar vi till styrelsen, för att arbeta vidare med tillsammans med oss. Därefter skall styrelsen givetvis skriva sin egen förvaltnings-berättelse utifrån nedlagt arbete i föreningen under det avslutade året.