BRF HÖJDEN i Gustavsberg
Organisationsnummer 769606-7946

Föreningen förvärvade den 8 mars 2002 fastigheten Värmdö Östra Ekedal 1:74 i Värmdö Kommun.
Huset lät uppföras av brukspatronen Wilhelm Odelberg och var under hela hans levnadstid samhällets största bostadshus.
För ritningarna svarade arkitekt Magnus Isaeus som under åren 1869-1873 bodde och verkade i Gustafsberg som formgivare vid porslinsfabriken. På ritningen kallades huset ”Kasernbyggnad vid Gustafsberg” och inrymde ursprungligen 32 bostäder, varav de flesta var ”rum med spisel” dvs spisrum/enkelrum. Byggnaden var avsedd för säsongsarbetare vid fabriken och stod färdig 1874.

År 1952 renoverades den stora byggnaden och består nu av ett hus i tre våningar med totalt 14 bostadsrättslägenheter, fördelade i tre trappuppgångar, Formarstigen 5, 7 och 9. Samtliga trappuppgångar saknar hiss. Till fastigheten hör också ett större hus med en uthyrd lokal för industriverksamhet.

Storleken på lägenheterna är idag fördelat enligt följande   

  • 2 stycken lägenheter om 1 rum och kök, 40-41 kvm
  • 10 stycken lägenheter om 2 rum och kök, 45-53 kvm
  • 2 stycken lägenheter om 3 rum och kök, 59 kvm

Föreningen har en stor vacker lummig trädgårdstomt med havsutsikt, fruktträd och bärbuskar.
Gemensamma uteplatser, grillar med mera finns och de stora gräsytorna ger föreningens medlemmar möjlighet att kunna ha tex egna utemöbler. Området direkt utanför fönstren vid lägenheterna på bottenvåningen disponeras och sköts av dessa lägenhetsinnehavare.

Gemensam tvättstuga finns i "huset med industrilokal" och den helrenoverades 2009. Tvättstugan hyrs också ut till en närliggande bostadsrättsförening med 14 lägenheter samt till några privatpersoner.

Ett separat litet hus, "Mangelboden", har restaurerats i gammal stil för att kunna vara en gemensamhetslokal till medlemmarna.

Föreningen har renoverat trapphusen mycket stilfullt år 2004 samtidigt som alla lägenheter fick nya säkerhetsdörrar inmonterade. År 2006 försågs föreningen med en flaggstång.

Genom den tidigare fastighetsägaren utfördes badrumsrenoveringar och med dessa stambyte i början på 1990-talet.

Två stycken förråd tillhör varje lägenhet och möjlighet att hyra ytterligare förråd kan finnas.
Varje lägenhet har en tillhörande parkeringsplats med eluttag för motorvärmare. För detta tillkommer för närvarande en avgift om 236:-/månad.

I månadsavgiften ingår vattenburen fjärrvärme, vatten samt tvättstuga.
Årsavgiften betalas månadsvis.
Husen ventileras genom självdrag.

Föreningen tar från och med 2016-01-01 ut en avgift vid överlåtelse- resp. pantförskrivningar. Överlåtelseavgiften utgörs av 2,5% av rådande prisbasbelopp och betalas av köparen.
Pantsättningsavgiften utgörs av 1% av rådande prisbasbelopp och betalas av pantsättaren.

Fastigheten taxeras som hyresfastighet med en total bostadsyta av 692 kvm.
Totalt taxeringsvärde 2016 var 7 922 000 kronor, varav byggnadsvärde står för
5 676 000 kronor.


Sammanställning över förändringar/större underhållsarbeten på fastigheten SAMT inköp

2003
Föreningen disponerade åter en gammal liten byggnad sk mangelbod. Boden behöver renoveras upp till ursprungstidens utseende.
Nya parkeringsplatser med motorvärmare anlades under hösten 2003 samt installerades ny belysning över nämnda parkering. Ny tvättmaskin och nytt torkskåp är inköpt till tvättstugan.

2004
Samtliga lägenheter har utrustats med ny sk säkerhetsdörr och samtliga låssystem är även utbytta. Varje port har försetts med samtliga lägenheters postfack i nedervåningen samt även ett fack för utgående post.

2005
Ny gatuadress fr.o.m november 2005 beslöts från regeringsnivå, och föreningens adress är numera, Formarstigen 5,7 och 9.
Under våren upptäcktes läckage i vår värmekulvert i gatan och denna blev nu helt utbytt.
Ny förrådsbod inköptes till föreningens lokalhyresgäst.
Styrelsen började att byta ut utebelysningen med enheter som bättre harmonierar med omgivningen.

2006
Flaggstång till föreningen har införskaffats.

2008
Föreningen har påbörjat och initialiserat en genomgående renovering av tvättstugan.
Under året har hela utsidan runt sagda tvättstuga grävts upp och dränerats samt försetts med elektrisk dräneringspump som kommer att reglera ev vattentillströmning. Då detta projekt är förenat med ganska stora ekonomiska utlägg hoppas föreningen kunna fortsätta renovering och uppfräschning på insidan under nästkommande år (2009/2010).
Vidare har en redskapsbod införskaffats för IngvarUIfs vidkommande. Detta i utbyte mot den så kallade "mangelboden" som tidigare användes av tryckeriet som uthus och förvaringsutrymme.

2009
Tvättstugan har detta år helrenoverats från golv till tak och den gamle "Mangelboden" har fått nytt yttertak.

2010
Föreningens VVS-stammar spolades.

2011
Fastighetens söderfönster har kittats och ommålats. Nya markplattor har lagts vid sopkärl och gångvägar vid huset.
Anlitad arborist har beskurit och trimmat ett träd på tomten.
Ny regulator/motor vilken styr värmepumpen som förser fastigheten med varmvatten har införskaffats.

2012
Installerat nytt expansionskärl, iordningställt en jordkällare samt ny el i pannrum och förråd. Samtliga entréer blev med "tak" i gammal fin stil och utförande.

2013
På taket till tryckeriet har snörasskydd monterats och fastighetens fjärrvärmesystem har delvis renoverats.
Vattenledningsskada i kulvert har reparerats.

2014
Under detta år har föreningen inte behövt göra några större underhållsarbeten.

2015
Tidsautomatik har installerats i tvättstugan. Nya utemöbler med parasoll och dynor har inköpts. Byte av kopplingsur till låssystemet i portarna har gjorts.  En kompostkvarn för ris och nedsågade grenar har införskaffats

(Sidan uppdaterad 2016-11-15)

Webbutveckling av Canvio Webbyrå »
Webbsida och cms-verktyg från Canvio Webbyrå