BOSTADSRÄTTSFÖRENING FARSTA SLOTT med säte i Gustavsberg, med org.nr 769600-1218,

registrerades hos Patent- och Registreringsverket (nuvarande Bolagsverket)
1994-01-28 och omfattar 10 st lägenheter på totalt 631 kvm, lokal för äldrevård på 320 kvm samt därtillhörande en tomtareal på 9 661 kvm, siffror enligt den ekonomiska planen.

Föreningens fastighet Farsta Slott byggdes redan år 1658, om- och tillbyggt 1894 och nu vid bildandet av föreningen renoverat och ombyggt under 1994.

Fastigheten är byggd med betongstomme och ytterbeklädnaden är tegelmurverk med puts och taket omfattar skivplåttäckning.

I fastigheten finns hiss, gemensamhetsutrymme i foajén, lägenhetsförråd på vinden och i källaren.

I fastigheten är lägenheterna/lokalen fördelade enligt:
 
  på plan 1 - Vårdlokaler
  på plan 2 - 4 st lägenheter med 2 RoK - 1 st lägenhet med 1 RoK
  på plan 3 - 1 st lägenhet 3 RoK, 2 st lägenheter 2 RoK samt 2 st lägenheter 1 RoK.

Till fastigheten tillhör parkeringsplatser med motorvärmaruttag, sop- och cykelförråd samt centralantenn för radio och TV med parabolantenn.

Årsstämma för 2017 protokollfördes den 2018-05-08, Vid denna ordinarie föreningsstämman togs beslut om att antaga nya stadgar med anledning av att lagen om ekonomiska föreningar har justerats.

Enligt föreningens stadgar skall medlem vara fyllda 50 år.

Vid överlåtelse av lägenhet betalar köparen en extra avgift med 2,5% av basbeloppet och vid pantsättningar av sin lägenhet betalas 1% av basbeloppet till föreningen.

För närvarande arbetar styrelsen vidare med upplagd underhållsplan och inga avgiftsökningar finns nu i planeringen.
Webbutveckling av Canvio Webbyrå »
Webbsida och cms-verktyg från Canvio Webbyrå